Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 WYWIADÓWKA 6 V 2019 r.

Informujemy, że wywiadówka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych odbędzie się 9 maja (czwartek) o godz. 1630 (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz o godz. 1730 (klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). W tym dniu, o godz.1700 odbędą się również konsultacje w przedszkolu.

SPOTKANIE RODZICÓW I UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS I 5 VI 2019 r.

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej z wychowawcami. Zapraszamy przed pokój nauczycielski na I piętrze.

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI 30 IV 2019 r.

Informujemy, że w tym roku nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu. W załączniku podajemy informację dotyczącą dyżurów wakacyjnych innych przedszkoli i punktów przedszkolnych, w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

KOMUNIKAT 26 IV 2019 r.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w związku z zawieszeniem strajku zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie od dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Z poważaniem, Piotr Kłęk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11.

KONSULTACJE ODWOŁANE 24 IV 2019 r.

Zaplanowane na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) konsultacje w przedszkolu i szkole podstawowej odbędą się w innym terminie, o którym wkrótce poinformujemy.

XVII RODZINNA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO 24 II 2019 r.

9 marca 2019 r. (sobota) w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się XVII Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa. W turnieju mogą wziąć udział rodzinne drużyny dwuosobowe (rodzic + dziecko) bez względu na płeć. Rozgrywki toczyć się będą w trzech kategoriach wiekowych (dla rodziców i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych). Początek imprezy o godz. 9. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 6 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem. Zapraszamy!

NABÓR 2019 29 I 2019 r.

Publikujemy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
- Harmonogram naboru do szkół podstawowych
- Harmonogram naboru do przedszkoli
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO 21 I 2019 r.

Drodzy Rodzice, informujemy, że od dnia 21 stycznia 2019 r. opłatę za żywienie dzieci w przedszkolu/stołówce szkolnej należy wpłacać na nowe konto bankowe o numerze: 27 1020 4391 0000 6102 0187 6853.

WYWIADÓWKA / JASEŁKA 7 I 2019 r.

Informujemy, że spotkania wychowawców z rodzicami uczniów odbędą się 17 stycznia 2019 r. (czwartek):
- o godz. 1630 spotkanie dla rodziców uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
- o godz. 1730 w sali gimnastycznej spotkanie z p. Dyrektorem i "Jasełka" w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej,
- po "Jasełkach", ok. 1830 spotkanie dla rodziców uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.

NASTAW SIĘ POZYTYWNIE 5 XII 2018 r.

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Aleksander Baran, Daria Bator i Jan Rozmund z klasy 8a, Aleksandra Winiarska z 7b oraz Natalia Malżycka z 3Gb wystartowali w konkursie filmowym "Nastaw się pozytywnie", organizowanym przez fundację Action Life. Należało nagrać kilkuminutowy film na temat zapobiegania przemocy i agresji. Ich interpretację tego tematu można obejrzeć TUTAJ. Film nosi tytuł "Rozmowa". Jeżeli chcą Państwo pomóc naszym filmowcom w wygraniu konkursu, zapraszamy do głosowania: 1 like na facebooku to 1 punkt (goo.gl/9LbJja). 1 głos w aplikacji "Pozytywne Społeczeństwo" to 10 punktów. Aplikacja do pobrania TUTAJ. Głosować można do 15 grudnia. W imieniu twórców dziękujemy za każdy głos.

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM 19 XI 2018 r.

W związku z realizacją w naszej szkole projektu "Kampania edukacyjno-profilaktyczna miasta Rzeszowa - bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym" serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków oraz wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie otwarte, które odbędzie się 30 listopada 2018r. w godz. 900 - 1030 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie.

STRÓJ SPORTOWY UCZNIA 15 XI 2018 r.

Informujemy, że strój sportowy ucznia obowiązujący podczas zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11 w Rzeszowie powinien składać się z: białej koszulki, czarnych lub granatowych spodenek sportowych; skarpet zmiennych; obuwia sznurowanego, tzw. "miękkiego", typu tenisówki, trampki (podeszwa miękka, niska, płaska, jasna oraz płócienne wykończenie/obszycie.

WIECZORNICA / WYWIADÓWKA 11 XI 2018 r.

Informujemy, że spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów szkoły, połączone z wieczornicą z okazji Święta Niepodległości, odbędzie się 16 listopada 2018 r. (piątek):
- godz. 1630 - spotkanie dla rodziców uczniów klas I-IV SP
- godz. 1730 - wieczornica z okazji Święta Niepodległości
Po wieczornicy odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum.

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI 19 X 2018 r.

W naszej szkole trwa akcja "Światełko pamięci". W jej ramach, jak co roku, zbieramy znicze, które w dniu 1 listopada zapłoną na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. To rodzaj wsparcia dla mieszkających tam Polaków, ale też wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa. Do 24 października w bibliotece szkolnej będą zbierane znicze, które zostaną przewiezione do głównego koordynatora akcji - Telewizji Rzeszów. Więcej szczegółów po kliknięciu w link

RZESZOWSKA KARTA MIEJSKA 27 IX 2018 r.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że celem wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego. Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera ekartę rodzic lub opiekun prawny. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem.

WYWIADÓWKA 15 IX 2018 r.

Informujemy, że wywiadówka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych odbędzie się 20 września (czwartek) o godz. 1630 (klasy I-V szkoły podstawowej) oraz o godz. 1730 (klasy VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). W tym dniu, o godz.1700, w salach zajęć, odbędzie się również spotkanie wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych z rodzicami.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 14 IX 2018 r.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dostępne są wymagania konkursowe z poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019. Przedstawiono w nim zakres wiedzy, którą muszą wykazać się przystępujący do konkursów uczniowie na poszczególnych etapach, spis wymaganej literatury oraz harmonogram organizacji konkursów. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach!

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU 10 IX 2018 r.

Uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Zatem umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki lub imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Z poważaniem
Piotr Kłęk
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

STOŁÓWKA SZKOLNA 26 VIII 2018 r.

Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 10 września 2018 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły, u wychowawców lub w pokoju nr 10. Należy ją podpisać i dostarczyć do wychowawców lub księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 800-1600. Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową po dostarczeniu podpisanej karty zgłoszenia do księgowości. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin stołówki szkolnej
- Sposób regulowania należności
- Dzienna stawka
- Odpłatność we wrześniu
- Dofinansowanie

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 26 VIII 2018 r.

Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. będzie można zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019. Zajęcia świetlicowe organizowane będą dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klas czwartych, których rodzice zadeklarowali chęć uczestnictwa dziecka do świetlicy. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać u wychowawców świetlicy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (w zakładce świetlica). Kompletnie i czytelnie wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, należy złożyć u wychowawców świetlicy. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 mają dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni i będzie to potwierdzone stosownym oświadczeniem. Prosimy też o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem.
- Karta zgłoszenia
- Regulamin świetlicy szkolnej
- Oświadczenie w sprawie samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko
- Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy
- Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy
- Zgoda na samodzielny powrót dziecka

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 26 VIII 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 3 IX 2018 r.

Msza św. godz. 900, o godz. 1000 - spotkanie w sali gimnastycznej z p. Dyrektorem uczniów klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej. Pozostałe klasy bezpośrednio po mszy udadzą się na spotkanie z wychowawcami do sal lekcyjnych. Szczegółowe informacje po kliknięciu w link.


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka