Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 Dyrektor Szkoły - mgr PIOTR KŁĘK

Wicedyrektor - mgr GRAŻYNA FURA

Wicedyrektor - mgr BEATA MOTYLNAUCZANIE PRZEDSZKOLNE mgr Agnieszka Abramczyk
mgr Katarzyna Bieniek
mgr Dorota Bieńkowska
lic. Danuta Bilut-Bujarska
mgr Agata Bukowska
mgr Urszula Bura
mgr Ewa Jargieło-Kloc
mgr Teresa Kociuba
mgr Anna Owarzany
mgr Marzena Pacześniak
lic. Krystyna Ulaszek
mgr Monika Wilk
mgr Katarzyna Wrona
mgr Magdalena Żybura
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA mgr Katarzyna Baran
mgr Aleksandra Krasny
mgr Beata Łabuz
mgr Marta Piech-Król
mgr Beata Wiącek
RELIGIA mgr Barbara Buczek
ks. mgr Ludwik Krupa
ks. mgr Tomasz Świętoń
JĘZYK POLSKI mgr Ewa Fąfara
mgr Marzena Grzebyk
mgr Agnieszka Pittner
JĘZYK ANGIELSKI mgr Barbara Kania
mgr Joanna Szpunar
mgr Piotr Wałach
JĘZYK NIEMIECKI mgr Ewelina Smolak
mgr Beata Wałach
HISTORIA mgr Iwona Dąbrowska
mgr Krzysztof Korczykowski
dr Radosław Sztaba
WOS mgr Iwona Dąbrowska
dr Radosław Sztaba
GEOGRAFIA mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
BIOLOGIA mgr Małgorzata Foltman
CHEMIA mgr inż. Irena Rzepka
FIZYKA mgr Agnieszka Jurzysta
mgr Małgorzata Jamrozy
MATEMATYKA mgr Małgorzata Dronka
mgr Małgorzata Jamrozy
mgr Dagmara Krztoń
WYCHOWANIE FIZYCZNE mgr inż. Barbara Budziwół
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
mgr inż. Beata Kumor
dr Janusz Zieliński
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Iwona Dąbrowska
PLASTYKA mgr Romuald Różański
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Romuald Różański
ZAJĘCIA TECHNICZNE mgr Romuald Różański
TECHNIKA mgr Romuald Różański
INFORMATYKA mgr Agnieszka Jurzysta
dr Radosław Sztaba
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE mgr Agnieszka Jurzysta
MUZYKA mgr Jadwiga Basista
PRZYRODA mgr Małgorzata Foltman
mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel
ŚWIETLICA mgr Ewelina Groszek
mgr Monika Klucznik
mgr Ewelina Smolak
mgr Maria Wiktor
BIBLIOTEKA mgr Dorota Czernik
PEDAGOG mgr Joanna Dziedzic


WYCHOWAWSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Szkoła Podstawowa
edukacja wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa
klasy IV-VIII
Gimnazjum
Ia mgr Marta Piech-Król IVa mgr Agnieszka Jurzysta IIIa dr Radosław Sztaba
Ib mgr Katarzyna Baran IVb mgr Agnieszka Pittner IIIb mgr Dagmara Krztoń
IIa mgr Beata Łabuz IVc mgr Romuald Różański    
IIb mgr Aleksandra Krasny Va mgr Małgorzata Foltman    
IIIa mgr Beata Wiącek Vb mgr Piotr Wałach    
    Vc mgr Iwona Dąbrowska    
    VIa mgr Beata Wałach    
    VIb mgr Ewa Fąfara    
    VIIa mgr Ewelina Smolak
wz. mgr Krzysztof Korczykowski
   
    VIIb mgr Agnieszka Grodecka-Nykiel    
    VIIIa mgr Małgorzata Jamrozy    
    VIIIb mgr Marzena Grzebyk    Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840

statystyka