Zespół Szkół nr 5 w Rzeszowie

 


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 26 VIII 2015 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 - 1 IX 2015 r.

Szkoła Podstawowa - Msza święta w kościele parafialnym - godz. 8.00

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej - godz. 9.00

Gimnazjum - Msza święta w kościele parafialnym - godz. 10.00

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej - godz. 11.00


STOŁÓWKA SZKOLNA 21 VIII 2015 r.

Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 7 września 2015 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać w pok. nr 10 lub ze strony internetowej szkoły - wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do księgowości szkoły - pok. nr 10 w godz. 8.00-16.00. Poniżej przydatne linki w formacie .pdf:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin pobierania opłat za obiady
- Odpłatność we wrześniu
- Dofinansowanie

WYPRAWKA SZKOLNA / STYPENDIA 21 VIII 2015 r.

O dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klas III oraz inni, którzy spełniają określone warunki. Kompletna dokumentacja przyjmowana będzie do 9 września 2015 r. w księgowości szkolnej. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z terenu Gminy Miasto Rzeszów w roku 2015, załączniki oraz informacje o stypendiach szkolnych po kliknięciu w poniższe linki.
- Informacja - Wyprawka szkolna
- Wniosek - Wyprawka szkolna
- Załącznik do wniosku nr 1
- Załącznik do wniosku nr 2
- Stypendia szkolne - BIP Miasta Rzeszowa

DOPALACZE - AKCJA INFORMACYJNA 11 VIII 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dla uczniów, nauczycieli i rodziców infolinie, które zapewniają bezpłatną pomoc w trudnych sytuacjach. Jest to ważne, bo coraz częściej słyszy się o przypadkach zatruć niebezpiecznymi substancjami: narkotykami i tzw. dopalaczami. Przypominamy, że uczniowie mogą korzystać z telefonu zaufania 116 111, natomiast rodzice i nauczyciele w sprawach bezpieczeństwa dzieci uzyskają fachową pomocy, dzwoniąc pod numer 800 100 100. Jednocześnie w kwestiach związanych z dopalaczami Główny Inspektor Sanitarny uruchomił infolinię 800 060 800. Prosimy również o zapoznanie się z materiałem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który jest dostępny pod tym linkiem.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 27 VII 2015 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dostępne są wymagania konkursowe z poszczególnych przedmiotów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016. Przedstawiono w nim zakres wiedzy, którą muszą wykazać się przystępujący do konkursów uczniowie na poszczególnych etapach oraz spis wymaganej literatury. Już teraz zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 16 VII 2015 r. | 

Informujemy, że w dziale DOKUMENTY można pobrać plik (w formacie pdf) zawierający Szkolny zestaw programów nauczania oraz Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016. Uczniowie klas I, II, IV szkoły podstawowej i I gimnazjum wypożyczą podręczniki w bibliotece szkolnej. Szkoła zapewni również uczniom tych klas bezpłatne materiały ćwiczeniowe. Uczniowie pozostałych klas zakupują podręczniki i ćwiczenia zgodnie z wykazem.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 30 VI 2015 r. | 

26 czerwca uczniowie i nauczyciele zespołu szkół po raz ostatni w roku szkolnym 2014/2015 zgromadzili się w sali gimnastycznej. Klasy VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum przygotowały część artystyczną, w której padły słowa podziękowania dla nauczycieli za ich troskę, oddanie i poświęcenie. Następnie dyrektor szkoły, Pan Piotr Kłęk wręczył absolwentom i najlepszym uczniom szkoły świadectwa, listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Po części oficjalnej wychowawcy poszczególnych klas spotkali się ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych, życząc im udanych i bezpiecznych wakacji.

POŻEGNANIE KLAS TRZECICH SZKOŁY PODSTAWOWEJ 30 VI 2015 r. | 

Uroczyste pożegnanie klas trzecich szkoły podstawowej miało miejsce 18 czerwca 2015 r. W akademii wzięli udział zaproszeni goście: dyrekcja szkoły, ksiądz, pedagog szkolny, nauczyciele i rodzice. Każdy z uczniów recytował przed zebranymi własny wiersz o sobie. Dzieci śpiewały, tańczyły i grały na fletach. Po występie uczniowie spotkali się w swoich klasach z wychowawcami i rodzicami przy poczęstunku.

PIKNIK RODZINNY / ŚWIĘTO SZKOŁY 17 VI 2015 r. | 

13 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół nr 5 w Rzeszowie odbył się coroczny Piknik Rodzinny połączony ze Świętem Szkoły. Impreza rozpoczęła się o godz. 1300 powitaniem obecnych przez Pana Piotra Kłęka, dyrektora szkoły. Następnie radny Rady Miasta Rzeszowa, Pan Janusz Micał odczytał list od Prezydenta Rzeszowa. Pan Tadeusz Ferenc życzył wszystkim uczestnikom pikniku wielu wrażeń oraz tego, by ciekawe atrakcje, przygotowane przez organizatorów imprezy, przyczyniły się do integracji społeczności szkolnej. Po tym wystąpieniu dzieci z przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpili do prezentacji swoich umiejętności. A te były szerokie: śpiew i taniec, pokazy gimnastyczne, gra na instrumentach, przedstawienia teatralne.          --- więcej ---

LEKCJA MUZYKI 15 VI 2015 r.

9 czerwca odbyła się kolejna lekcja Szkoły Muzycznej YAMAHA. Tym razem "bohaterem" spotkania był akordeon. Nauczyciele, którzy odwiedzili uczniów klas 1-3, przywieźli ze sobą różne rodzaje akordeonów. Dzieci czynnie uczestniczyły w zajęciach, między innymi samodzielnie grając na przyniesionych instrumentach.

ROCZNICA PACYFIKACJI ZWIĘCZYCY 15 VI 2015 r. | 

8 czerwca 1943 r. niemiecka policja wraz z żandarmerią i służącymi pod ich dowództwem żołnierzami ukraińskimi dokonała egzekucji 19 mieszkańców Zwięczycy. W 72. rocznicę tego wydarzenia, pod tablicą upamiętniającą ofiary pacyfikacji, odbył się uroczysty apel poległych. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oddali hołd wszystkim, którzy zginęli w Zwięczycy w latach 1939-1944. Odczytane zostały ich nazwiska, złożone wieńce i zapalone znicze. Mamy nadzieję, że pamięć o tamtych wydarzeniach da nam wszystkim siłę i odwagę do budowania przyszłości.
Zespół Szkół Nr 5 w Rzeszowie; ul.Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów; tel: (0-17) 748 3840; mail:sekretariat@zs5.resman.pl

statystyka